Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Khi người dùng truy cập và sử dụng trang web ednagrandmercure.vn, người dùng đã đồng ý với các điều khoản bảo mật dưới đây. Vì thế, trước khi sử dụng website, chúng tôi khuyên người dùng đọc Chính sác bảo mật dưới đây một cách cẩn thận.

Chính sách bảo mật

1 – Phạm vi thu thập thông tin

Khi người dùng truy cập vào website ednagrandmercure.vn, cookies của chúng tôi sẽ tự động thu thập các dữ liệu liên quan đến đường truyền Internet của người dùng như:

  • Tên miền
  • Các website mà người dùng sử dụng trước và sau khi truy cập website này

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin các nhân mà người dùng chur động và tự nguyện cung cấp bằng việc điền vào các phiếu khảo sát, đánh giá của chúng tôi. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm:

  • Họ tên người dùng
  • Email liên lạc
  • Số điện thoại liên hệ
  • Chủ đề liên hệ/phản hồi
  • Nội dung liên hệ/phản hồi

2 – Mục đích sử dụng thông tin

Các thông tin được thu thập từ website này sẽ được cam kết sử dụng vào các mục đích dưới đây:

  • Làm cơ sở dữ liệu để nâng cấp website và trải nghiệm của người dùng trên website
  • Kịp thời giúp đỡ người dùng khi gặp sự cố
  • Làm cơ sở dữ liệu trong quy trình chăm sóc và tư vấn cho người dùng

3 – Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin người dùng được thu thập từ website ednagrandmercure được sử dụng nội bộ trong đội ngũ của chúng tôi. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp thông tin người dùng cho các cơ quan tư pháp.

4 – Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trong hệ thống của chúng tôi cho đến khi người dùng có yêu cầu hủy bỏ.

5 – Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Đội ngũ website ednagrandmercure.vn nhận thức rằng bảo mật thông tin cá nhân người dùng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối trên hệ thống website của chúng tôi và chỉ được sử dụng cho các mục đích được nêu phía trên.

Tuy nhiên, trong quá trình truyền tải thông tin qua Internet, chúng tôi không thể đảm bảo vì hạn chế về các công cụ bảo mật.