Hồ sơ mời thầu gồm những gì ? Những thông tin mới nhất cần biết

0
297
hồ sơ mời thầu gồm những gì

Trong công việc mời thầu, một trong những vấn đề mà nhiều chủ đầu tư, nhất là những đơn vị lần đầu tham gia mời thầu thầu quan tâm chính là hồ sơ mời thầu gồm những gì. Để giải đáp vấn đề này, bài viết sau sẽ đề cập đến các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ mời thầu để các bạn hiểu rõ hơn.

Các loại hồ sơ cần có trong hồ sơ mời thầu 

Cụ thể về các tài liệu cần có trong hồ sơ mời thầu được quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về việc đấu thầu khác. Nhưng không có điều luật, thông tư, hướng dẫn nào quy định cụ thể về các tài liệu hay số lượng tài liệu trong hồ sơ mời thầu. 

hồ sơ mời thầu gồm những gì

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc lựa chọn nhà thầu, các quy định khác của Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn có liên quan đến lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể xác định hồ sơ mời thầu gồm những gì. Hồ sơ mời thầu được lập sẽ gồm có các hồ sơ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu tùy từng lĩnh vực khác nhau.

Gói thầu xây lắp

Căn cứ Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn về việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT thì có thể xác định các giấy tờ cần có trong hồ sơ mời thầu mà chủ đầu tư cần yêu cầu gồm:

 • Mẫu đơn dự thầu 
 • Mẫu giấy ủy quyền 
 • Mẫu thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp nhà thầu liên danh).
 • Mẫu bảo đảm dự thầu.
 • Yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 • Yêu cầu tài liệu chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Yêu cầu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gói thầu.
 • Mẫu, yêu cầu về biểu giá và các bảng biểu có trong hồ sơ.
 • Yêu cầu phương án kỹ thuật thay thế (nếu có)
 • Các tài liệu khác phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Gói thầu mua sắm thiết bị hàng hóa

Cụ thể, căn cứ tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, thì các tài liệu cần có trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa cũng được chuẩn bị tương tự như gói thầu xây lắp được nêu ở trên.

hồ sơ mời thầu gồm những gì

Gói thầu về dịch vụ tư vấn, phi tư vấn

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu về dịch vụ tư vấn, và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu về dịch vụ tư vấn được quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT thì có thể xác định, hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm:

 • Yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 •  Yêu cầu tài liệu chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Yêu cầu về kỹ thuật đối với gói thầu.
 • Mẫu đơn dự thầu .
 • Mẫu giấy ủy quyền.
 • Mẫu thỏa thuận liên danh 
 • Yêu cầu giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn
 • Yêu cầu chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn.
 • Yêu cầu lý lịch của những chuyên gia tham gia tư vấn.
 • Yêu cầu tiến độ thực hiện công việc.
 • Yêu cầu khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.
 •  Yêu cầu chi phí thực hiện gói thầu.
 • Thù lao cho chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu.
 • Bảng phân tích các chi phí thù lao cho chuyên gia.
 • Chi phí khác cho chuyên gia.

Gói thầu đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đối với các loại hình gói thầu này, chủ đầu tư sẽ yêu cầu hồ sơ mời thầu theo nội dung quy định cụ thể của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính. Trong đó gồm có:

 • Mẫu đơn dự thầu.
 • Mẫu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu.
 • Mẫu giấy ủy quyền (nếu có).
 • Mẫu thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp nhà thầu liên danh).
 • Mẫu bảo đảm dự thầu.
 • Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà chủ tư.
 • Yêu cầu về kỹ thuật.
 •  Yêu cầu về tài chính đối với gói thầu.
 • Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu.

Trên đây là những giấy tờ, tài liệu cần có trong hồ sơ mời thầu được xác lập dựa trên yêu cầu cụ thể có trong trong hồ sơ mời thầu, tính chất của từng gói thầu. Hy vọng qua bài viết hồ sơ mời thầu gồm những gì các bạn độc giả, chủ đầu tư sẽ có thông tin để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất khi tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây