Định mức kinh tế kỹ thuật là gì? Các thông tin liên quan 2021

0
568
định mức kinh tế kỹ thuật là gì
Định mức lao động được bằng tổng định mức lao động trực tiếp và lao động gián tiếp

Định mức kinh tế kỹ thuật là gì? Cùng mình tìm hiểu về vấn đề này ngay dưới đây!

Hiện nay, trong vấn đề quản lý chi phí, chúng ta vẫn thường gặp các khái niệm như định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng dự toán, … và đây là công việc cần thiết trong quá trình chuẩn bị xây dựng hoặc đấu thầu một công trình. Vậy định mức kinh tế kỹ thuật là gì? Vai trò của việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và phương pháp chủ yếu để xây dựng như thế nào? Cùng mình làm rõ những vấn đề trên qua bài viết dưới đây nhé nhé!

định mức kinh tế kỹ thuật là gì
Định mức kinh tế kỹ thuật phản ánh trình độ công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất trong xây dựng

Định mức kinh tế kỹ thuật là gì?

Định mức kinh tế kỹ thuật là gì? Định mức kinh tế kỹ thuật được hiểu đơn giản là số liệu quá trình hao phí nguyên vật liệu lao động và nhân công để tạo ra một sản phẩm xây dựng nào đó. Định mức kinh tế kỹ thuật được sử dụng để phục vụ quá trình sản xuất, xây dựng hoặc lập dự toán trong hoạt động xây dựng.

Phân loại định mức kinh tế kỹ thuật

  • Định mức kinh tế kỹ thuật do các Bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, thẩm định và ban hành. Định mức kinh tế kỹ thuật được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
  • Định mức kinh tế kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là định mức kinh tế kỹ thuật do địa phương xây dựng, thẩm định và ban hành đối với các ngành, nghề theo danh mục dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp, phạm vi Quản trị địa phương. 
  • Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở chỉ được ban hành đối với ngành, nghề thuộc chức năng, nhiệm vụ đăng ký hoạt động của đơn vị sự nghiệp. Định mức kinh tế kỹ thuật cơ bản do đơn vị sự nghiệp nào xây dựng thì chỉ áp dụng trong đơn vị sự nghiệp đó.

Các thành phần cơ bản của định mức kinh tế kỹ thuật

  • Định mức lao động: Là mức tiêu hao sức lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công đạt tiêu chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền quy định.
  • Định mức vật tư: Là mức tiêu hao của từng loại nguyên liệu, nhiên liệu cần thiết để hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
  • Định mức máy móc, thiết bị: Là thời gian sử dụng cần thiết của từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền quy định. quyền phát hành.

Nội dung của định mức kinh tế kỹ thuật

  • Định mức lao động được tính như sau: Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ). Trong đó: Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công; Định mức lao động gián tiếp được quy định bằng tỷ lệ phần trăm của lao động trực tiếp.
  • Số lượng vật tư: Xác định chủng loại vật tư; Xác định số lượng/khối lượng cho từng loại vật tư căn cứ vào loại thiết bị, thời gian máy chạy có tải (vật tư tiêu hao); Xác định tỷ lệ thu hồi nguyên liệu căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nguyên liệu để tính tỷ lệ thu hồi; Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư.
  • Định mức máy móc thiết bị: Xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc thiết bị và thời gian sử dụng của từng loại máy móc thiết bị bao gồm các yếu tố sau: Thời gian máy chạy có tải (vật tư tiêu hao) và máy chạy không tải (vật tư không tiêu hao) và tổng hợp định mức máy và thiết bị.
định mức kinh tế kỹ thuật là gì
Định mức lao động được bằng tổng định mức lao động trực tiếp và lao động gián tiếp

Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

– Bảo đảm tính đúng, đủ để hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành.

– Đáp ứng yêu cầu kết cấu chung của các loại định mức kinh tế kỹ thuật, bảo đảm tính tiên tiến, ổn định, tính bình quân thống nhất và kế thừa các định mức kinh tế kỹ thuật. Khi công nghệ hoặc các yếu tố khác thay đổi làm cho định mức không còn phù hợp thì tổ chức, cá nhân áp dụng định mức có trách nhiệm báo cáo với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh hoặc xây dựng mới sao cho phù hợp.

Phương pháp để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

– Dựa trên các tài liệu thu thập được về sự lãng phí thời gian hoặc sản lượng thực tế để hoàn thành nhiệm vụ qua từng thời điểm cũng như giai đoạn khác nhau. Sản lượng hoặc thời gian được chỉ định ở một tốc độ và thường lấy giá trị trung bình tương đương.

– Phân tích và xây dựng định mức thông qua bộ phận, nghiên cứu chi tiết toàn bộ quá trình giám sát cũng như phân tích công cụ từng thông số liên quan đến vấn đề môi trường, các hoạt động được thực hiện trong công việc được đánh giá, cách tính toán các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình kỹ thuật,… Đây là một phương pháp dựa trên một số tiêu chuẩn đã được ban hành.

– Phương pháp phân tích khảo sát – tức là phải căn cứ vào các tài liệu đã có và thu thập được trong quá trình nghiên cứu, khảo sát hoặc thông qua phiếu điều tra để đánh giá và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về chủ đề: “Định mức kinh tế kỹ thuật là gì?” Hy vọng rằng bài viết trên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn đạt hiệu quả trong công tác phục vụ quá trình sản xuất và xây dựng của mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây